Frans Timmermans, bezoek aan Roemenië

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zal van 28 februari tot 1 maart 2018 een officieel bezoek aan Roemenië brengen, zonder dat er (voorlopig) een agenda gepland is.

“De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, verantwoordelijk voor betere wetgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten, zal van 28 februari tot 1 maart 2018 een officieel bezoek aan Roemenië brengen” staat op de website van de Europese Commissie

Frans Timmermans heeft duidelijke mening over de wijzigingen in de Roemeense justitiële wetgeving, waarbij hij samen met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean Claude Juncker, waarschuwde voor de risico’s van verzwakking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

“We volgen de laatste ontwikkelingen in Roemenië met zorg. De onafhankelijkheid van het Roemeense rechtssysteem en het vermogen om corruptie effectief te bestrijden zijn essentiële hoekstenen van een sterk Roemenië in de Europese Unie” schreven Juncker en Timmermans in een gezamelijke verklaring vorige maand.

Roemenie: Minister van Justitie vraagt om ontslag hoofd corruptiebestrijding

Laura Codruta Kovesi, zij is de vrouw die aan het hoofd staat van de corruptiebestrijding, de hoofdofficier. De Roemeense minister van Justitie, Tudorel Toader, kondigde gisteravond aan dat hij de procedure begint om de hoofdaanklager van de Nationale anticorruptiedienst (DNA) Laura Codruta Kovesi te kunnen ontslaan.

Deze minister presenteerde een rapport van 36 pagina’s over de activiteiten van Laura Codruta Kovesi tijdens een persconferentie van 80 minuten. Het rapport bevat 20 “daden en feiten” met betrekking tot de activiteiten van de hoofdaanklager van DNA, allemaal negatief. Een aantal van deze punten waren gebaseerd op besluiten van het Constitutionele Hof betreffende conflicten tussen DNA, het parlement en de regering. Anderen waren gebaseerd op mediaberichten en interviews die Kovesi gaf aan de lokale en internationale media. Tudorel Toader zei dat de uitspraken van Kovesi in deze interviews het imago van Roemenië in het buitenland hebben geschaad.

Uiteindelijk vatte hij zijn kritieken over de activiteit van Kovesi in verschillende woorden samen: “bovenmatig gezag, discriminerend gedrag, uitdagen van het Parlement, tegenspreken van de besluiten en het gezag van het Constitutionele Hof”.

“Voor deze daden en feiten die onhoudbaar zijn in een rechtsstaat, begin ik de procedure om de hoofdaanklager van DNA te af te zetten,” concludeerde de Minister van Justitie.

De bal ligt nu bij de Roemeense President Klaus Johannis, alleen hij heeft de bevoegdheid heeft om de DNA baas te onstslaan. President Johannis zei vorige week dat hij tevreden is met de activiteiten van anticorruptiedienst en dat hij geen redenen zag om Laura Codruta Kovesi te ontslaan.

meer informatie

Categorie: Nieuws, Politiek, Roemenie · Tags:

Mistroostig leven aan de rand van de snelweg

Het is koud en winderig op verzorgingsplaats Vrijenban, pal naast de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Op de parkeerplaats staan bijna alleen maar Poolse, Bulgaarse en Roemeense trucks. De meeste gordijntjes in de losgekoppelde vrachtwagens zijn gesloten, de chauffeurs zijn door Europese regelgeving verplicht het hele weekend te rusten.

De 48-jarige Fane, ook uit Roemenië, vertelt mistroostig over het leven aan de rand van de snelweg. ,, Wij leven hier en dat valt niet mee. Het is nu koud, probeer maar eens aan water te komen om je kleren te wassen. Die vrouw van het tankstation wil het mij niet geven, ik moet het maar van haar kopen. In Nederland slapen mensen op water, maar voor ons is het verboden.”

lees hier verder

Situatie van het wagenpark in Roemenië

het wegvallen van de milieubelasting, vorig jaar, heeft als resultaat dat er heel veel (oude) tweedehands auto’s zijn geïmporteerd in Roemenië. 520.000 tweedehands auto’s, een stijging van 59% in vergelijking met 2016. De verkoop van nieuwe auto’s stagneerde.

Statistieken:
– 5,9 miljoen auto’s geregistreerd in Roemenië
– 1,2 miljoen auto’s zijn ouder dan 20 jaar (dat is zo’n 20%)
– 4,5 miljoen auto’s ouder dan 10 jaar
– 970.000 auto’s tussen 6 en 10 jaar
– 255.000 auto’s tussen 3 en 5 jaar
– 200.000 auto’s tot twee jaar oud.

– 3,46 miljoen auto’s met benzine motoren
– 2,51 miljoen diesel

Top 5 merken auto’s in Roemenië (aantal auto’s)
1. Dacia 1.331.570
2. Volkswagen 991.200
3. Opel 679.354
4. Ford 446.168
5. Renault 321.569

Situatie van het autopark in Roemenië

Waarom zijn Roemenen de armen van Europa?

Dit artikel is geschreven in februari 2017 en op verzoek opnieuw gepubliceerd.

Een simpele statistiek onthult een verontrustende realiteit.

Zijn ze arm omdat het hun ontbreekt aan onderwijs, of ontbreekt het hun aan onderwijs omdat ze arm zijn? Alle gegevens schetsen een beeld van een vicieuze cirkel waar men niet meer uit kan komen. Roemenië is het tweede armste land van de Europese Unie; dit tonen de meest recente gegevens van Eurostat. Dat is een gemiddeld gegeven. Een aantal gebieden van Roemenië wordt aangegeven als de armste binnen de EU. In Roemenië loopt ruim 40% van de bevolking het risico van armoede en sociale uitsluiting. 48,5 % van de kinderen leeft in bitter slechte omstandigheden. Geldgebrek wordt het sterkst gevoeld in de landelijke gebieden, waar bijna de helft van de Roemeense bevolking woont. Een groot aantal leeft in omstandigheden waarvan de westerse landen zouden zeggen: ze leven als in de middeleeuwen. Uit een studie van World Vision Roemenië blijkt dat 2 op de 3 huishoudens in de plattelandsgebieden worden geconfronteerd met gebrek aan de meeste materiële zaken. In cijfers betekent dat dat 66,1% van de Roemenen die op het platteland leven onvoldoende inkomen heeft om minimaal rond te kunnen komen. Armoede vertaalt zich dus in gebrek aan onderwijs, ziekte en veel te weinig voedsel, en de Roemeense plattelandskinderen kiezen de kortste maar onzekere weg om wat geld in hun zak te hebben: de school verlaten en werken in de landbouw. Zo ontstaat een vicieuze cirkel ‘de nieuwe generatie van armen’, die op hun beurt met armoede te maken krijgen en dromen dat ze op een dag misschien stromend water en een riolering hebben, of de mogelijkheid om je elke dag te wassen.

Ruim 45% van de Roemeense bevolking woont dus op het platteland, wat betekent dat de zwakke schakel in stand gehouden wordt door bijna de helft van de bevolking: een bedreiging voor de ontwikkeling van de nieuwe generaties. Twee derde van de mensen in de dorpen leeft in armoede en vormt een risicogroep. Ze geven duidelijk aan dat ze niet over financiële middelen beschikken om een minimaal en fatsoenlijk leven mogelijk te maken. Bovengenoemde studie toont aan dat de meeste Roemenen op het platteland er niet in slagen om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden, omdat er geen of onvoldoende inkomen is om maandelijks rond te kunnen komen. De vicieuze cirkel dus, waarin ondervoeding, gebrek aan onderwijs en werkgelegenheid de armoede in stand houden. Het meest getroffen zijn de kinderen: 48,5 % van de Roemeense minderjarigen woont in slechte omstandigheden, zonder juiste voeding en toegang tot onderwijs.

Lees meer

Categorie: Ons werk/Betania, Roemenie, Sociaal · Tags:

Roemenië: 29 ministers van Volksgezondheid in 26 jaar.

De ziekenhuizen in Roemenië bevinden zich grotendeels in slechte staat. Twee patiënten in een bed en bedden in de hallen van ziekenhuizen, daar kijkt niemand vreemd van op. Het is eerder vreemd als je de ruimte hebt.

De oncologische afdelingen zijn overvol, mensonterende omstandigheden. Het hele gezondheidssysteem, op enkele kleine uitzonderingen na, is dramatisch te noemen. Het is de angst van de Roemeense bevolking om met artsen of staatsziekenhuizen te maken te krijgen. Gezien de omstandigheden waar veel mensen in Roemenië moeten leven heb je alle kans dat je er mee te maken krijgt.

Vandaag 29 januari 2018 krijgt de 29e minister van volksgezondheid (in een tijdsbestek van 26 jaar) zijn aanstelling. Dat is een gemiddeld termijn van nog geen 11 maanden. Ongeveer de levensverwachting als je eenmaal met dit systeem in aanraking komt! Iets overdreven natuurlijk, maar de strategie en continuïteit is ver te zoeken bij de “hervormingen” van het gezondheidssysteem in Roemenië. Hoe kan het ook anders met 29 ministers, allemaal met eigen ideeën, in een tijdsbestek van 26 jaar.

Lijst van ministers

Dramatische omstandigheden in de ziekenhuizen van Roemenië

Nieuwe regels donaties, opnieuw een dreun voor NGO’s in Roemenië

De niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in Roemenië hebben of krijgen last van de nieuwe regels voor donaties. Opnieuw een klap voor de organisaties die het afgelopen jaar op allen vlakken onder druk kwamen te staan.

Deze keer gaat het om het volgende:

– Personen die 2% van hun inkomstenbelasting willen doneren aan een vereniging of stichting, moeten het vereiste formulier invullen en persoonlijk indienen bij de belastingdienst (ANAF). De NGO’s vrezen dat deze maatregel mensen zal ontmoedigen om te doneren, meldt de Roemeense pers Tot nu toe konden de NGO’s deze formulieren zelf verzamelen en indienen bij belastingdienst. Deze vrees klopt wel omdat natuurlijk niemand een uur of langer in de rij gaat staan bij de belastingdienst om daarna “afgebekt” te worden door een ambtenaar om persoonlijk dit formulier in te dienen.

De belastingdienst geeft zelf als reactie dat ze niets anders doen dan de wet toepassen… Via een procedure is bepaald dat het voor gevers verplicht is om het formulier persoonlijk in te dienen.

– De omzet drempel die verhoogt is naar 1 miljoen euro stelt 80% van de lokale winstgevende bedrijven niet meer in staat om aftrekbare donaties te doen.

– Een van de belangrijkste bepalingen van de wet is dat NGO’s meer details over hun financieringsbronnen moeten onthullen, inclusief de namen van hun donoren. Met name de organisaties van openbaar nut.

NGO’s worden gezien als schuldige voor de protesten in Roemenië. Subsidies worden moeilijker en al de fiscale veranderingen geven moeilijkheden van functioneren bij veel organisaties.Verder lijdt de Roemeense regering aan een soort “Soros syndroom” die zogenaamd iedereen betaald en overal de schuld van krijgt. Zeker de organisaties die zich bezig houden met de sociale dienstverlening hebben geen enkele politieke betrokkenheid. Voor de zoveelste keer zijn kinderen en families (onze cliënten), in vaak bijzonder moeilijke situaties, het slachtoffer van allerlei onzinnige veranderingen.

meer hierover in Romania Insider. (engels)

Nieuwe regels donaties, opnieuw een dreun voor NGO’s in Roemenië

Eerste vergadering bestuur FONSS

Afgelopen maandag was de eerste vergadering van Federatie van niet-gouvernementele organisaties voor sociale dienstverlening in Roemenië (FONSS) met het nieuwe bestuur. Sinds 1 januari 2018 ben ik de voorzitter van deze federatie. Mijn termijn als voorzitter is drie jaar. Dat doe ik naast mijn werkzaamheden bij Betania, voor alle duidelijkheid.

Een overkoepelende (landelijke) organisatie die sterkt groeit. Op dit moment 32 organisaties als lid , ook organisaties als World Vision, Save the Children. Deze federatie heeft een executief team van onder andere ex medewerkers van het ministerie van sociale zaken. Voor bijvoorbeeld het voorzitterschap van Raad van de Europese Unie (dat heeft Roemenië in 2019) is de federatie betrokken bij de voorbereidingen betreffende de sociale dienstverlening.

Afgelopen maandag bespraken we de strategie voor de komende jaren, nieuwe regels voor het verlenen van expertise aan andere organisaties maar ook actiepunten op de korte termijn.

We verwachten een problematisch jaar voor organisaties die zich bezig houden met sociale dienstverlening in Roemenië. Maar…. FONSS blijft een sterke partner en stem voor alles sociale dienstverleners en uiteraard voor de cliënten van deze organisaties.

Werk aan de winkel dus!

De website van de federatie (er wordt gewerkt aan het verbeteren van de Engelse versie)

vergadering van Federatie van niet-gouvernementele organisaties voor sociale dienstverlening in Roemenië (FONSS)

De Europese Commissie waarschuwt Roemenië

In een gezamenlijke verklaring van voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans wordt Roemenië gewaarschuwd door de Europese Commissie. Het gaat allemaal om de veranderingen van de justitiële wetgeving en het verslappen van mogelijkheden van vervolging bij corruptiezaken.

“We volgen de laatste ontwikkelingen in Roemenië met zorg. De onafhankelijkheid van het Roemeense rechtssysteem en het vermogen om corruptie effectief te bestrijden zijn essentiële hoekstenen van een sterk Roemenië in de Europese Unie” schrijven Juncker en Timmermans.

“De Commissie roept het Roemeense parlement op de voorgestelde maatregelen te heroverwegen, het debat te openen in overeenstemming met de aanbevelingen van de Commissie”.

De gezamenlijke verklaring wordt afgesloten met de waarschuwing dat de Europese Commissie grondig zal kijken naar de laatste wijzigingen in de rechtspraak, de strafwetgeving en de wetgeving inzake belangenconflicten en corruptie om de impact te bepalen op pogingen om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen en corruptie te bestrijden.

Inmiddels heeft Boekarest gereageerd, ze zijn niet zo blij met de inmenging van Juncker en Timmermans want ze zijn bezorgd over de onjuiste manier waarop de Europese Commissie werd geïnformeerd over de transparantie van de debatten.

Volgens de voorzitters van het senaat Calin Popescu Tariceanu en de Kamer van Afgevaardigden Liviu Dragnea is het gevoerde debat over de rechtsregels een transparant proces, waarbij alle partijen die iets met justitie te maken hebben actief zijn betrokken. Beide voorzitters ondertekenden woensdag een gezamenlijke brief aan de voorzitter van de Europese Commissie Jean Claude Juncker en Eerste Vice-President Frans Timmermans waarin ze dat allemaal uitleggen.

De regering van Roemenië en de Europese Commissie hebben dus ieder hun eigen gedachten over de gang van zaken in Roemenië.

Gezamenlijke verklaring Juncker en Timmermans

Gezamenlijke brief Tariceanu en Dragnea

Jean Claude Juncker en Frans Timermans gezamelijke verklaring Roemenië

Opnieuw protesten in Roemenië

Het blijft onrustig in Roemenië, vanavond 20 januari 2018, waren er weer grote protesten in Boekarest, Cluj, Timisoara, Constanta, Bacau, Sibiu en Iasi. In de hoofdstad waren naar schatting zo’n 50.000 mensen aan het protesteren en nog zo’n 20.000 mensen in andere steden.

In 2017 waren er ook protesten die weken geduurd hebben. De mensen willen veranderingen. Er wordt vooral geprotesteerd tegen de justitiële wetgeving. Volgens specialisten maken deze weten het vooral heel moeilijk om misdaad en corruptie op hoog niveau te vervolgen. De Roemenen zijn ook de slechte omstandigheden in de ziekenhuizen, de houding van ambtenaren, lege beloften, de situatie in het onderwijs en dit soort zaken echt helemaal zat. Dit is wat men wil: verbetering.

Het feit dat misdaad en corruptie op hoog niveau moeilijk te bestrijden zullen zijn in de toekomst en de bevolking te maken heeft met slechte voorzieningen geeft veel wrijvingen. Daar moet verandering in komen zegt de bevolking van Roemenië.

Al dan een hooggeplaatste politicus op het moment van de protesten zegt: “de mensen die protesteren worden daarvoor betaald” en “als iemand wil laten zien dat het land onbestuurbaar ze daar dan ook maar de verantwoordelijkheid voor moeten nemen” dan krijg je een tijdbom die op een gegeven moment zal exploderen.

Protesten in Roemenie Boekarest januari 2018

Follow ambcro on Twitter