Auteursrecht

Auteursrecht en naburige rechten zijn niet anders zodra er sprake is van websites en andere online mogelijkheden. Als u zelf een website heeft, dan moet u voor het gebruik daarop van foto’s, muziek en teksten toestemming vragen aan de rechthebbenden, aan de uitgever van de teksten bijvoorbeeld of aan de fotograaf. Uiteraard mag u wel uw eigen foto’s of zelfgeschreven teksten erop zetten! Ook als u zelf muziek maakt, kunt u dit op uw website zetten zodat anderen er naar kunnen luisteren.

Op informatie, muziek, afbeeldingen, foto’s e.d. die u vindt op websites van anderen (of in bijv. newsgroups) zal in de meeste gevallen ook auteursrecht en naburige rechten rusten. Dit houdt in dat u van die informatie gebruik mag maken maar uitsluitend voor uzelf. Zodra u een en ander verder gaat verspreiden, bijvoorbeeld door het op uw eigen website te zetten of door er kopieën van te maken voor anderen, mag dat niet zomaar. U hebt daar toestemming voor nodig (op enkele uitzonderingen na).

Het veelvoorkomende misverstand ‘het staat toch al online, daar kan iedereen gebruik van maken, dus dan kan ik het ook op mijn eigen website zetten’ gaat niet op. Dat zou hetzelfde zijn als u cd’s of boeken, die in principe ook voor iedereen toegankelijk zijn, kopieert en uitdeelt. Het maakt overigens niets uit welke bedoeling u hebt met het geven van informatie op uw website. Of u voor uw eigen plezier een website maakt of met commerciële bedoelingen doet niet ter zake.

 Is het auteursrecht online anders dan offline?
Nee, de Auteurswet geeft nu eenmaal een algemene regeling van het auteursrecht en maakt dus geen enkel onderscheid. Wat offline geldt, geldt dus ook online. Zo mag u bijvoorbeeld – onder dezelfde voorwaarden als offline – een privé-kopie (een vorm van verveelvoudigen) maken van werken die op het internet staan. Maar let op: het is niet toegestaan om werken openbaar te maken.

Bron: www.auteursrecht.nl

Presentatie: hoe krijg ik auteursrecht? (PDF)

Follow ambcro on Twitter