#snowman

#snowman

Categorie: Foto's · Tags:

#bacau #romania #snow #asociatiabetania

#bacau #romania #snow #asociatiabetania

Categorie: Algemeen · Tags:

De dokterspost in Căbeşti is klaar!

Dinsdag 9 augustus 2016 was een belangrijke dag voor de bewoners van Căbeşti, gemeente Podu Turcului. Een dorpje in de provincie Bacau in het noordoosten van Roemenië.

Na twee weken hard werken hebben de vrijwilligers van Werkgroep Zegveld het voor elkaar gekregen een nieuwe dokterspost te bouwen. Een gebouw waar mensen met gezondheidsproblemen uit de hele omgeving gebruik van kunnen maken. De openingsceremonie werd bijgewoond door meer daar 100 inwoners van het dorp en begon met een boodschap van Priester Mihail Manca, predikant van het dorp. Hij bedankte de 18 vrijwilligers uit Nederland en gaf ze als voorbeeld voor de inwoners van het dorp Căbeşti.

André Muit maakte een korte samenvatting over de samenwerking met Werkgroep Zegveld en sprak zijn waardering uit over de manier van werken, de inzet en geweldige betrokkenheid van de werkgroep. Ook bedankte hij de provinciale en lokale overheden voor de fijne samenwerking.

Onze vriend, nu voorzitter van het provinciebestuur, Sorin Brasoveanu gaf aan om om dit soort projecten voor te zetten in de dorpen van Roemenië. Hij stelde voor om in de toekomst Nederlands Roemeense teams samen te stellen zodat ook in Roemenië vrijwilligerswerk wortels gaat krijgen. De burgervader van Podu Turcului , Gelu Cioravă, bracht zijn dank over aan de vrijwilligers voor de geweldige inzet in “zijn” gemeenschap.

Als afsluiting sprak Ariën van de Broek, de bouwleider, over werkgroep Zegveld. Over de voorbereidingen , het doel en de werkwijze waarna de 18 vrijwilligers uit volle borst het Nederlandse volkslied zongen.

Het lintje voor de ingang van de nieuwe dokterspost werd doorgeknipt door Ariën van den Broek, de bouwleider, Sorin Brasoveanu, Gelu Cioravă en André Muit.

De dokterspost in Căbeşti is klaar! We hopen dat er nog veel van deze projecten zullen volgen.

Categorie: Bacau, Ons werk/Betania, Respect, Roemenie, Sociaal · Tags:

Afgelopen maand in beeld – bouw SwoeNV in Plopana Bacau.

Bouw van het multifunctioneel centrum door Stichting Werkgroep Oost Europa uit Nieuw Vennep (SwoeNV) in het dorpje Plopana, Provincie Bacau.

 

Categorie: Bacau, Ons werk/Betania, Respect, Roemenie, Sociaal · Tags:

Maak een wonder mogelijk!

Revalidatie, fysiotherapie, hydrotherapie; deze zijn vrijwel ontoegankelijk voor veel personen in Roemenië, met name in het noordoosten van Roemenië, dat nog steeds het armste gebied binnen de Europese Unie is.

Sinds 2010 kunnen kinderen en jongeren met beperkingen, maar ook volwassenen, na een ongeluk of hersenbloeding revalideren bij Asociaţia Betania in Bacău, welke samenwerkt met Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR), en die deze diensten gratis aanbiedt voor mensen zonder of weinig inkomen.

Natuurlijk zijn er kosten, zoals bijvoorbeeld materialen, hulpmiddelen, het verwarmen van het water van het therapiebad, maar ook onderhoud. Door Hendri Rietveld te sponsoren voor zijn 39e deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse maakt u het mogelijk dat wij meer mensen kunnen helpen met revalideren!

“Ik ga niet in het zwembad, want daar zijn haaien!” zegt Rares tijdens zijn eerste uur therapie in het therapiebad bij het dagverblijf ‘de Dolfijn’. Silviu, een ander kind uit het dagverblijf, zag het therapiebad en wil er wel elke dag gebruik van maken. Hij laat dan zien dat hij op drie manieren kan zwemmen. Andere kinderen kunnen niet wachten om in het water te ‘springen’, ze willen er niet meer uit, alleen forse aandrang wil soms helpen.

Dit zijn de eerste reacties van een aantal kinderen bij de kennismaking met het therapiebad, een van de mogelijkheden bij Betania. Veel van deze kinderen hadden nooit eerder de mogelijkheid om van een therapiebad gebruik te maken. De fysiotherapeuten die deze kinderen begeleiden weten dat dit ‘spetteren’ in het water de spieren ontspant (omdat het water rond de 32 graden is). De ontspanning van de spieren geeft de mogelijkheid om bepaalde oefeningen te doen die op een andere manier niet mogelijk zijn. De warmte van het water zorgt ervoor dat de spanning van de spieren veel minder wordt, de bewegingen veel minder pijn doen en de bewegingen veel soepeler gaan. De eerste behandelingen in het therapiebad duren ongeveer 8-10 minuten. Iedere keer worden daar 2-3 minuten bijgevoegd om uiteindelijk ongeveer 20-30 minuten met het kind te kunnen werken.

In ons revalidatiecentrum hebben we wonderen zien gebeuren. Kinderen die niet konden lopen, lopen nu wel. Andere kinderen bewegen veel beter.

We willen graag veel meer kinderen en volwassen helpen. U kunt daarbij helpen!

Door Hendri te sponsoren beloont u dus niet alleen zijn prestatie, maar helpt u om revalidatie voor veel meer mensen mogelijk te maken!

 

Sponsoren kan hier

 

Hendri Rietveld voor HCR en Betania

Categorie: Bacau, Ons werk/Betania, Respect, Sociaal · Tags:

Prefab delen voor nieuwe project onderweg!

De prefab delen voor het nieuwe multifunctioneel centrum in Plopana zijn onderweg naar Roemenie!

Transport SwoeNV Plopana

foto: Theo Bakker

Categorie: Ons werk/Betania, Respect, Roemenie · Tags:

Im Hashem Lo Yivneh Bayis – Shira Choir

Categorie: Muziek · Tags:

Nieuw project van start

Zaterdag 14 mei komt de eerste groep bouwers van Stichting Werkgroep Oost Europa Nieuw Vennep aan in Bacau. Maandagmorgen zal de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum starten. Wij hebben vast de fundering laten storten en zijn klaar voor de komst van deze altijd enthousiaste groep!

Interview NRCC

Het is al weer even geleden maar hier het interview voor de Nederlands – Roemeense kamer van koophandel (NRCC)

Capture

 

Categorie: Nieuws, Ons werk/Betania, Roemenie · Tags:

Roemenië, een eiland van armoede met hoge economische groei.

Paradox: waarom blijft Roemenië een eiland van armoede, terwijl het land één van de snelst groeiende economieën heeft binnen de EU?

Roemenië is het land met één van de sterkst groeiende economieën binnen de EU. Het is tegelijkertijd een eiland van armoede binnen dezelfde gemeenschap. Deze harde realiteit blijkt uit gegevens van een recent rapport van de Europese Commissie. Onvoorspelbare en onbetrouwbare wetgeving, maatregelen voor groei in afwezigheid van een degelijk budgetplan, chaotisch beheer van personeelszaken en het hoge percentage schoolverlaters zijn slecht enkele van de aspecten die Roemenië tot de paradox van de EU maken. Volgens Eurostat had Roemenië eind vorig jaar de hoogste kwartaalgroei in de EU. Maar ook, volgens dezelfde Europese statistieken, is Roemenië het tweede armste land binnen de EU. Het noordoosten van Roemenië wordt aangegeven als armste gebied binnen de gehele EU.

“Roemenië staat in de top van de groei in de Europese Unie, maar tegelijkertijd staan we ook in de top van armoede in de EU. Dat vertelt me dat het huidige groeimodel niet werkt in het belang van de burger. Het is een model dat we niet kunnen aanmoedigen”, zegt Angela Filote, hoofd van de Europese vertegenwoordiging in Roemenië bij de presentatie van het landrapport. “Concurrentievermogen is gebaseerd op lage kosten, niet op kwaliteit. Vooral ook op lage salarissen; dat is een verklaring van deze paradox”, zegt Filote.

Zij wees erop dat herstarten van investeringen een belangrijk element is. Zij denkt dat de criteria voor het begrotingstekort er “nog steeds goed uitzien”, maar de Europese Commissie is bezorgd over de huidige trend, namelijk het verlagen van kosten en door gebrek aan investeringen het onmogelijk maken van de verhogingen van de inkomsten.

De economische stabiliteit van Roemenië wordt in gevaar gebracht door de onvoorspelbare wetgeving, zegt het rapport.

“Een expansief begrotingsbeleid in een omgeving van sterke groei is een reden tot bezorgdheid. De sterke economische groei in 2015 werd versterkt door belastingverlaging en loonstijgingen in de publieke sector. Het werd vastgesteld op ad hoc basis en werden buiten de begroting goedgekeurd zonder een bron van financiering conform en binnen de huidige wetgeving”, luidt het document. De Europese Commissie spreekt over de maatregelen in de nieuwe fiscale code. Sommige maatregelen zijn geldig in 2016, andere treden in werking in 2017. Er wordt geschat dat het tekort op de overheidsfinanciën meer dan drie keer zal toenemen als percentage van het BP in slechts twee jaar.

De Europese Commissie vestigt ook de aandacht op de effecten die door het parlement goedgekeurde wetten hebben op de stabiliteit van de financiële sector, alsmede de uitspraken van rechtbanken met betrekking tot de wetgeving die oneerlijke bedingen regelt. Verder gaat het over het gebrek aan efficiëntie van de overheidsdiensten, wat zich tot op zeker hoogte weerspiegelt in de afwezigheid van investeringen. “De hoge mate van belastingontduiking en zwartwerken vermindert belastinginkomen en verstoort de economie. Ondanks het feit dat er enige vooruitgang is geboekt, is het systeem van overheidsopdrachten nog steeds inefficiënt,” aldus het rapport.

Afgezien van bovengenoemde aspecten, geeft het rapport een aantal onopgeloste kwesties aan. Dat is ook de uitleg van deze paradox van sterke economische groei en tegelijkertijd in de top van armoede binnen de EU.

Volgens de deskundigen in Brussel wordt de huidige arbeidsmarkt geconfronteerd met structurele problemen. “De instellingen die zich bezighouden met de arbeidsmarkt, met inbegrip van de sociale dialoog en de dienst voor werkgelegenheid (openbaar arbeidsbureau) functioneren niet naar behoren. Deze instellingen bieden geen persoonlijke service of maatwerk. Niet voor degenen die een baan zoeken en ook niet voor de werkgevers. Kwetsbare groepen hebben beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. Het procent van jongeren die niet werken en geen vorm van onderwijs of training volgen, ligt ruim boven het gemiddelde in de EU. Maatregelen om deze groepen te helpen zijn en blijven zeer beperkt. Voortijdige schoolverlating blijft hoog, vooral onder de Roma en rurale bevolking”, aldus het document van de Europese Commissie.

Het rapport wijst erop dat de doeltreffendheid van de sociale bescherming en de gezondheidszorg beperkt is. Armoede en sociale uitsluiting zijn van de hoogste in de Europese Unie, met name onder kinderen en de Roma.

“Sociale maatregelen hebben een beperkte invloed op de armoedebestrijding, en de verlening van sociale diensten is onvoldoende. Deze onvoldoende maatregelen verhinderen een juiste en vloeiende aanpak van deze problematiek. Vooruitgang betreffende integratie van cliënten van de sociale dienstverlening blijven op een beperkt niveau. Ook de pensioensgerechtigde leeftijd van mannen en vrouwen is tot op dit moment niet gelijk getrokken. De resultaten op het gebied van gezondheidszorg zijn slecht als gevolg van de beperkte toegang tot de gezondheidszorg, inefficiënt gebruik van publieke middelen en wijdverbreide corruptie. Informele betalingen zijn aan de orde van de dag en veroorzaken een extreme afhankelijkheid van de medische voorzieningen”, aldus het rapport.

De Europese Commissie stelt vast hoe de situatie op het platteland er voor staat: zeer slecht gebruik van menselijk kapitaal en het bestaan van ‘eilanden’ van armoede met gewortelde sociale uitsluiting. Landbouw vertegenwoordigt 29% van de totale werkgelegenheid in Roemenië, maar slechts 5% van het BBP. Een groot deel van de werknemers in deze sector werkt in de landbouw voor eigen gebruik of voor levensonderhoud. In de meeste gevallen is dit onbetaald werk binnen het gezin met lage productiviteit en in armoede.

“Plattelandsgebieden worden geconfronteerd met een groot aantal problemen met betrekking tot onderwijs, gezondheidszorg, sociale integratie, infrastructuur, diversificatie van de werkgelegenheid, emigratie en een vergrijzing van de bevolking”, luidt het document.

In een eerder verslag van World Vision Roemenië blijkt dat 66,1 % van de plattelandbewoners in armoede leeft. Vooral de jeugdige bevolking is dus bijna gedwongen haar toevlucht te nemen tot voortijdig schoolverlaten om zodoende een inkomen te realiseren.

De economische groei van Roemenië is dus vooral een kwestie van cijfers die het parlement graag ziet. Kunstmatige verhoging van de cijfers zouden we kunnen zeggen. De Roemeense regering werkt zeker niet in het belang van de bevolking, maar vooral in het belang van positie en imago.Follow ambcro on Twitter