Roemenië: Het welzijn van het kind op het platteland in 2016

Een recent onderzoek laat opnieuw zien dat armoede op het platteland ook in 2016 alarmerend was. Meer dan 70% van de plattelandsbevolking is niet in staat om zijn kinderen te voeden. De problemen worden steeds groter, en kinderen gaan hongerig naar bed. Armoede op het platteland – maar ook in de steden – betekent tevens dat Roemenië de ranglijst sluit betreffende nutsvoorzieningen in de Europese Unie.

 Hygiëne een probleem

Gezondheid en voeding blijven de uitdagingen op het platteland, in de dorpjes dus. Gebrek aan hygiëne wordt door huisartsen beschouwd als hoofdoorzaak van ziekte bij kinderen in de afgelopen twaalf maanden. De meeste woningen beschikken niet over de meest elementaire voorzieningen. Zelfs als ze bestaan worden ze niet gebruikt om de kosten te drukken, vermeldt het rapport ‘Het welzijn van het kind op het platteland in 2016’. De jongere generatie heeft wel meer belangstelling voor hygiëne en wast zich meer dan bijvoorbeeld in 2014. (Wij lachen er misschien om, maar dit is wel een belangrijk gegeven). De keerzijde is echter dat de meeste kinderen vertelden dat de scholen waar ze onderwijs volgen geen stromend water hebben om hun handen te wassen of om een toilet door te spoelen.

 Goede voeding hard nodig

Voeding voor kinderen die ouder zijn dan twee jaar is een groot probleem. De meeste ouders zijn niet in staat hun kinderen meer dan twee kleine maaltijden per dag te bieden. Volgens het rapport is dat vaak de oorzaak van onvoldoende weerstand, ontsteking aan de luchtwegen en spijsverteringsproblemen.

 Stille kinderarbeid normaal

40 procent van de – veelal kleine – kinderen, werkt meer dan twee uur per dag op het land of zorgt voor het vee. Daardoor ontstaat veel schoolverlating. De ouders vinden werken van de kinderen belangrijker dan onderwijs. Maar ook ziekte, misbruik, geweld in de familie en verwaarlozing dragen bij aan deze schoolverlating. Een deel van de ouders vertrekt naar het buitenland en laat zijn kinderen achter zonder dat iemand naar hen omkijkt. Gebrek aan toezicht heeft ook vaak schoolverlating tot gevolg.

 Te voet naar school

Veel kinderen geven aan, dat ze, als ze al naar school zijn, vaak meer dan een uur onderweg zijn om de school te bereiken. Dat is vooral voor de kleine kinderen een probleem. Velen komen uit arme gezinnen en zijn vaak bescheiden gekleed en hebben geen brooddoos om iets op school te eten. Dat leidt weer tot marginalisering van deze kinderen. Ze voelen zich anders behandeld en kunnen daardoor ook niet goed integreren op een school. Net als in ieder rapport wordt er geadviseerd om armoedebestrijding serieus te nemen en daarmee ook bijvoorbeeld ziekten te voorkomen. Er moet nog heel veel gebeuren in Roemenië. De situatie die hier geschetst wordt wijkt niet heel veel af van de situatie in de steden.

geschreven voor HCR nieuwsbrief, mei 2017

Categorie: Algemeen, Ons werk/Betania, Roemenie, Sociaal · Tags:

Schrijf een reactie

Follow ambcro on Twitter