Rechten van het kind in Roemenië

artikel 23.3 (verdrag in zake rechten van het kind)

“Onder erkenning van de bijzondere behoeften van het gehandicapte kind, dient de in overeenstemming met het tweede lid geboden bijstand, wanneer mogelijk, gratis te wordenverleend, rekening houdend met de financiële middelen van de ouders of anderen die voor het kind zorgen. Deze bijstand dient erop gericht te zijn te waarborgen dat het gehandicapte kind daadwerkelijk toegang heeft tot onderwijs, opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep, en recreatiemogelijkheden, op een wijze die bijdraagt dat het kind een zo volledig mogelijke integratie in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling bereikt, met inbegrip van zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling.”

Eerder schreef ik over de discriminatie van kinderen in Roemenië, met name de kinderen met beperkingen. Vandaag breng ik artikel 23 uit het verdrag in zake de rechten van het kind onder de aandacht. Nog steeds is er geen begin gemaakt aan een wettelijke kader voor de sociale dienstverlening. Kinderen met beperkingen hebben in Roemenië geen toegang tot het onderwijs, geen toegang tot de revalidatie en geen toegang tot bijna niets. Veel gezinnen “overleven” met kinderen die geen problemen hebben. In een gezin waar één of meerdere kinderen beperkingen hebben onstaan in de meeste gevallen grote problemen. Veel steden in Roemenië hebben geen of slechte voorzieningen voor revalidatie van kinderen, laten we het over recreatiemogelijkheden dan maar even niet hebben. Particulier iniatieven worden sporadisch financieel ondersteund door lokale overheden. Een kind met beperkingen heeft in Roemenië geen rechten. Theoretisch misschien wel, praktisch is het zo wanneer het kind een bepaalde therapie nodig heeft de in de meeste gevallen de voorzieningen er niet zijn. Als de voorzieningen er wel zijn dan worden zijn er meestal geen financieen om ze draaiend te houden. Het onderwijs is “gratis” maar niet toegankelijk voor deze doelgroep. Veel particuliere iniatieven zijn nog steeds afhankelijk van fondsen uit het buitenland omdat in Roemenië de rechten van deze kinderen niet goed geregeld zijn.

Ouders van ernstig zieke kinderen lopen stad en land af om donaties te vinden om hun kind te laten opereren en om de medicatie te kunnen betalen. Ouders van kinderen met beperkingen hebben geen toegang tot de sociale dienstverlening (als deze diensten er al zijn) om dat het veel te duur is en ga zo maar door. Dit onrecht wordt gewoon geaccepteerd, in Roemenië, maar ook bijvoorbeeld door de EU waar Roemenië volwaardig lid van is. Al twee jaar zijn we in gesprek met parlamentsleden over deze gang van zaken. Uiteraard krijgen we gelijk als we uitleggen wat we bedoelen. We kijken uit naar het moment dat de wetgeving die de sociale dienstverlening regelt ook werkelijk vorm gaat krijgen.

Categorie: Bacau, Ons werk/Betania, Roemenie, Sociaal · Tags:

Reacties

1 Reactie op “Rechten van het kind in Roemenië”
  1. johan schreef:

    het is ons uit het hart gegrepen, er zijn zo veel plaatsen waar mensen met beperking nergens heen kunnen. Waar de ouders of familie met de rug tegen de muur staan, hopenlijk is er in de EU toch een keer iemand die zich er sterk voor wil maken en zo een roebootje los wil trekken.

Schrijf een reactie

Follow ambcro on Twitter