Roemenie, een land met problemen in Justitie…

In een gesprek met een Roemeen kwamen we op het onderwerp justitie en gevangenisstraffen. Waarom wordt er in Roemenië gratie verleend aan gevangen die behoorlijke misdrijven op hun naam hebben staan? Simpel…. er is geen ruimte in de gevangenissen. In de veranderingen die de regering toepast is vastgesteld dat er 14 nieuwe gevangenissen nodig zijn, dat is later teruggebracht naar 4. Tot op heden is er echter geen enkele bouw van een gevangenis gestart

In het gesprek kwam aan de orde dat Roemenen het niet zo nauw nemen met de wetgeving. Volgens deze persoon komt dit omdat de straffen niet goed worden toegepast… Zouden en nog zoveel kinderen aan het werk gezet worden als er een flinke straf tegenover stond? en zouden er dan nog 20.000.000 valse meldingen bij het alarmnummer 112 binnenkomen? Zouden er nog zoveel kinderen verwaarloost worden als de rechter in zou grijpen?

Volgens mijn gesprekspartner gaan er pas dingen in Roemenie veranderen als er een heldere en veel harder wetgeving komt, als de kinderen opgevoed gaan worden in een rechtvaardige maatschappij waar geld en steekpenningen geen rol meer spelen. Het gebrek aan plaats in de gevangenissen is een groot probleem. De huidige (en toch overvolle) gevangenissen voldoen niet aan de EU eisen. Er wordt weinig aandacht besteed aan reintegratie van gedetineerden. Al met al is het inderdaad een hoop gerommel.

De combinatie van opvoeding, cultuur, wetgeving en gewoonten zou best de oorzaak kunnen zijn van de vele problemen in Roemenie. Mijn gesprekspartner is er van overtuigd.

Categorie: Roemenie · Tags:

Schrijf een reactie

Follow ambcro on Twitter