Hulpverlening (1)

Hulpverlening (1)

Omdat ik werkzaam ben in de hulpverlening is dat een onderwerp wat me vaak bezig houdt. Het is een “vak” waar je zelfstandig moet optreden. Veel moet je uit de praktijk leren. Het onafhankelijk maken van mensen is vaak de grootste fout die men maakt. Dat heb ik ook moeten leren. Het weggeven van kleding, voedsel, schoenen e.d. is nodig voor noodhulp. Het lost op lange termijn echter niets op. Wat we in Roemenie vaak zien is dat er werkgroepen, kerken, verenigingen, jaarlijks, of meerdere keren per jaar, hetzelfde dorp, dezelfde gemeente of dezelfde families “bevoorraden”. Ik wil hierbij opmerken dat het allemaal heel goed bedoeld is, maar het is zo jammer dat de mensen bij wijze van spreken al op de kalender kijken wanneer “hun” transport aankomt. Alles wordt uitgeladen en verdeeld, over de oorzaken van het probleem wordt verder niet nagedacht. Dat is juist zo jammer. Als al deze krachten gebundeld zouden worden dan kan er aan structurele projecten gewerkt worden. Daar heeft een hele gemeenschap wat aan.

Categorie: Ons werk/Betania · Tags:

Schrijf een reactie

Follow ambcro on Twitter