Medische fouten……

Medische fouten……

We maken allemaal fouten…. Sommige fouten hebben geen of kleine gevolgen, andere fouten hebben dezastreuze gevolgen. Al eerder schreef ik hier over: http://andremuit.web-log.nl/andr_muit/2006/11/28112006.html

De afgelopen dagen hebben we alles uit de kast moeten/kunnen halen om Cristina, een vrouw van 31 jaar, te kunnen helpen. Door meerder medische fouten is het zover gekomen dat al haar behoeftes via de vagina naar buiten komen. Deze omschrijving geeft een drama weer van enkele jaren waar ik verder maar niet in details zal treden.

Door deze fouten kan Cristina niet meer werken, dat beteken dus ook geen inkomen. De meesten van u zullen wel weten wat de zogemaande “gratis” medische behandelingen inhouden in Roemenië. Zoniet dan zal ik u vertellen dat de meeste dokters zonder extra toelage weinig uitvoeren, uitzonderingen daar gelaten.

Het is voor iedereen duidelijk dat de oplossing van haar probleem niet in Roemenië kan gebeuren. Zodoende contact opgenomen met ziekenhuizen in Wenen, USA en Belgie.
De kosten van de operatie zijn als volgt : Wenen 40.000 euro, USA 100.000 dollars en Belgie (Leuven) 13.807 euro. Gezien de kosten en duidelijke informatie is uiteindelijk voor Leuven gekozen.

Door bijkomende infectie bij Cristina is snel handelen van groot belang en de opname is gepland op 22 maart 2007 in het ziekenhuis van Leuven. Omdat we de ernst van deze situatie inzien en de medische historie nagetrokken hebben, waarbij we de conclusie konden trekken dat deze problemen op waarheid berusten, zijn we vanaf maandag bezig om het bedrag bij elkaar te krijgen. Omdat veel mensen bereid waren om zich in te zetten is de stand van 15.03 als volgt:

Totale kosten 13.807 euro, conform proforma faktuur ziekenhuis Leuven: Vanaf maandag 12.03 t/m donderdag 15.03 toegezegd : 9.900 euro, nog nodig ; 3907 euro.

Allen die bereid waren om deze operatie plaats te laten vinden : Veel dank!

Categorie: Ons werk/Betania, Sociaal · Tags:

Schrijf een reactie

Follow ambcro on Twitter